Kruununtilat pitäjittäin

Tähän olen koonnut Oulun lääninkonttorin arkistosta sekä Salon ja Haapajärven kruununvoutien arkistoista kruunutiloja koskevat tiedot hieman helpommin luettavaan muotoon ja ryhmitellyt tiedot pitäjittäin ja taloittain. Toistaiseksi on valmiina vain Kalajokilaakso, Pyhäjokilaakso tulee myöhemmin...

Luettelot eivät välttämättä ole täysin tyhjentäviä, sillä joissakin tapauksissa oli tulkintavaikeuksia. Jos pitäjien rajat ovat välillä siirtyneet, olen pyrkinyt sijoittamaan talot siihen pitäjään, johon ne nykyisin kuuluvat. Näin esimerkiksi Välikylä on sijoitettu Nivalaan, vaikka asikirjassa mainittaisiin Ylivieska. Käännän ja Mehtäkylän talot Kalajoen ja Alavieskan rajalla tuottivat myös vaikeuksia, niissä varmasti on virheitäkin...

Nämä yhteenvedot viimeistään osoittavat, että uudistilalliset ja kruunutilalliset olivat todella tiukassa seurannassa! Yllättävän paljon merkintöjä on joistakin tiloista kertynyt.

 

Kalajokilaakso: