Kruununtilat 

Kruununtiloja koskeva aineisto on koottu Oulun maakunta-arkistossa läpikäymällä Oulun Lääninkonttorin arkiston sekä Saloisten (Salon) ja Haapajärven kihlakuntien kruununvoutien arkistoista kruununtiloja koskevat asiakirjat. Näiden lisäksi asiakirjoja voi löytyä maakunta-arkistossa esimerkiksi nimismiesten arkistoista. Suurin osa aineistosta on "mappeihin pakattuja irtolehtiä", osa kirjan muotoon nidottuja luetteloita. Luetteloiden avulla voi tarkistaa, mistä arkistoista ja asiakirjoista löytyy tiettyä tilaa koskevia tietoja.

Kustakin asiakirjalähteestä on koostettu luettelo, jossa on mainittu tila, tilan numero, kylä, pitäjä ja vuosi, jolta asiakirja on peräsin. Luetteloiden tarkoituksena on toimia alkuperäisten asiakirjalähteiden sisällysluetteloina. Asiakirjoja voi tarkastella Oulun maakunta-arkiston lukusalissa tilaamalla asiakirjat etukäteen. Tilaamiseen tarvittavat tiedot arkistosta ja asiakirjan signumista on mainittu kunkin luettelon alussa.

d01503_syv_www.gif

Alkuperäisistä asiakirjoista voi selvitä hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja tilan synnystä, perustajasta, rakennuksista, pelto- ja niittypalstoista, asukkaista, veroista, kaupoista, takuumiehistä jne. Voipa sieltä löytyä omien esi-isien omakätisiä puumerkkejäkin.

Huomaa, että talojen, kylien ja pitäjien nimien kirjoitusasu on voinut vaihdella aikojen saatossa. Samoin pitäjien ja kylien rajat ovat voineet muuttua ja vanhat suurpitäjät on pilkottu pienemmiksi. Salon kihlakunnasta lohkaistiin Haapajärven kihlakunta vuonna 1863. Näin tietty tila on voinut kuulua eri kylään, pitäjään ja kihlakuntaan eri aikoina!

Vuoden 1905 maakirja tarjoaa oivan taloluettelon pitäjittäin, sillä siitä selviävät tilojen perustamiset, verollepanot, perinnöksiostot sekä nimen ja numeron muutokset ja siirrot kylästä tai pitäjästä toiseen.