KIRJA Ruotusotilaat Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa 1733-1809

etukansi10.jpg   

Tämä on sähköinen, päivitetty versio kirjastani "Ruotusotilaat Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa 1733-1809" (ISBN 978-952-93-6069-7), käytännössä siis kirjan toinen painos.

Kirjaan tehdyt korjaukset ja täydennykset (Korjauksia kirjaan) on tehty tähän nettiversioon sinisellä tekstillä

Kirjan tekstisivut on esitetty pääkappaleittain pdf-muodossa. Sotilastiedot on jaoteltu ruoduittain ja muutettu yksipalstaisiksi.

Laajennettu henkilöhakemisto on päivitetty siten, että siinä mainitaan jokaisen henkilön kohdalla kirjan sivu ja nettikirjan osalta ruotu, missä henkilö mainintaan. Hakemisto sisältää myös kirjan julkaisun jälkeen tehdyt lisäykset ja korjaukset.

Osa kirjan kuvista ja kartoista on jätetty tästä nettiversiosta pois, koska julkaisuluvat koskevat vain painettua opusta.

Etukansi

Alkusanat, Sisällysluettelo, Johdanto, Ohjeita lukijalle

1. Ruotujakolaitos

2. Pohjanmaan rykmentti ulkona maakunnasta

3. Päällystö ja virkatalot

4. Katselmuskirjurit ja rumpalit

5. Ruotusotilaat (johdanto-osa)

Lohtajan komppania, Kalajoen pitäjän ruodut:

L128

L129

L130

L131

L132

L133

L134

L135

L136

L137

L138

L139

L140

L141

L142

L143

L144

L145

L146

L147

L148

L149

L150

Pyhäjoen komppania, Kalajoen pitäjän ruodut:

 P001 

 P002 

 P003 

 P004 

 P005 

 P006 

 P007 

 P008 

 P009 

P010

P011

P012

P013

P014

P015

P016

P017

P018

P019

P020

P021

P022

P023

P024

P025

P026

P027

P028

P029

P030

P031

P032

P033

P034

P035

P036

P037

P038

P039

P040

P041

P042

P043

P044

P045

P046

P047

P048

P049

P050

P051

P052

P053

P054

P055

P056

P057

P058

Pyhäjoen komppania, Pyhäjoen pitäjän ruodut:

P059

P060

P061

P062

P063

P064

P065

P066

P067

P068

P069

P070

P071

P072

P073

P074

P075

P076

P077

P078

P079

P080

P081

P082

P083

P084

P085

P086

P087

P088

P089

P090

P091

P092

P093

P094

P095

P096

P097

P098

P099

P100

P101

P102

P103

P104

P105

P106

P107

P108

P109

P110

P111

P112

P113

P114

P115

P116

P117

P118

P119

Liite 1, Sotilasarvot

Liite 2, Oulun kevyt jalkaväkirykmentti

Liite 3, Suomen sotaan nimetty nostoväki

Laajennettu henkilöhakemisto

Lähteet