Vuoden 1905 maakirja pitäjittäin

Vuoden 1905 maakirjassa on kooste tilojen tärkeimmistä vaiheista 1700-luvun alkupuolelta 1900-luvun puoliväliin: maakirjasta selviävät tilojen perustamiset, verollepanot ja perinnöksiostot sekä myös nimen, numeron ja manttaaliluvun muutokset ja tilan siirrot kylästä tai pitäjästä toiseen. Hyödyllisiä tietoja etsittäessä tiettyä taloa tai selvitettäessä tilojen vaiheita.

 

Kalajokilaakso:


Pyhäjokilaakso: