Sotilasrulliin liittyvää sanastoa

 

Tähän sanastoon on kerätty keskeisinpiä sotilasrullissa käytettyjä ruotsinkielisiä sanoja ja sanontoja suomennoksineen. Sotilasrullissa käytetty kieli on vanhaa ruotsia ja monia termejä ei nykyisistä sanakirjoista enää löydy. Samasta sanasta voi esiintyä useita kirjoitusmuotoja. Joskus sanan tunnistaminen onnistuu vain kokeilemalla kirjaimien tilalle samalta kuulostavia kirjaimia – kirjoittivathan kirjurit korvakuulolta.

 

  Ruotsi

  Suomi

  abroberas (approbera)

  hyväksytään

  afled

  kuollut

  afskedad

  myönnetty ero

  anmäles till underhåll

  ehdotetaan eläkettä

  antagen

  hyväksytty, otettu palvelukseen

  avancerat, avangerat

  ylennetty

  axel

  olkapää

  Besichtnings Rulla

  katselmusrulla

  bråck

  tyrä

  befordrad

  ylenneytty

  beskedlig

  hyväsävyinen

  bevistat

  ollut mukana

  blesserad, blässerad

  haavoittunut

  blifvit krossad

  ruhjoutunut

  bråck

  tyrä

  bråttfällig

  ?

  bräcklig, bräckelig

  heikko

  brännerie

  polttimo

  bröst

  rinta/sydän

  böld

  paise

  caractera

  ?

  casserad

  erotettu

  colii

  ähky

  diarhöe (=diarrhé)

  ulkotauti, ripuli

  duglig, dugelig

  kelvollinen

  duktig, duchtig

  vahva

  durnång

  ?

  drunknat

  hukkunut

  död af slag

  kuollut sydänkohtaukseen

  döf

  kuuro

  Emberqverings Munster (embargera)

  laivauskatselmus

  exellence

  ylhäinen

  fastenings arbete

  linnoitustyö

  flusfeber

  nuhakuume

  flåtan (=flotta)

  laivasto

  Flåttillen (=flottilj)

  pieni laivasto

  fortificat

  linnoitus?

  Friedrichshamn

  Hamina

  fylleri

  juopottelu

  fråsan, fräsan (frossa)

  vilutauti

  fången

  vangittu

  fält lazarett

  kenttäsairaala

  fältskier (välskär)

  välskäri

  fältågat (fältåget)

  sota, sotaretki

  fästnings arbete

  linnoitustyö

  föraren

  lipunkantaja

  förhållande

  käytös 

  gal lopp

  kujanjuoksu ?

  GCarleby (GamlaCarleby)

  Kokkola

  gemann (gemen)

  sotamies

  general munstering

  pääkatselmus

  gl (gammal)

  vanha

  guarnizon (garnison)

  varuskunta

  Gustavs svärd

  Kustaanmiekka, Helsinki

  gwarteret (kvarter)

  kortteli, kortteerï

  handtewerck (handtvärk)

  käsityöammatti

  halsjärn

  kaularauta

  Hangoudd

  Hankoniemi

  hatat

  vihattu

  hetsig feber

  tulinen kuume

  Hohrätt (hovrätt)

  hovioikeus

  huggsår

  iskuhaava

  Härads Rätten

  kihlakunnanoikeus

  högwälborne

  korkeasukuinen

  Höste Tinget

  syyskäräjät

  inbråtts stöld

  murtovarkaus

  Infangerie Regemente (infanterie)

  jalkaväkirykmentti

  interim

  väliaikainen

  kanconerat sig

  vapauttunut, karannut

  kan inte gillas

  ei voida hyväksyä

  kraftig

  voimakas, väkevä

  kraslig

  raihnas

  kusk

  ajaja

  Kymmenegårds lähn

  Kymenkartanon lääni

  kyrko plikt

  kirkonrangaistus, kirkkorippi

  lam

  rampa

  lazarett

  sairaala

  lederlig

  ilkeä?

  ledbrott

  jäsenrikko

  liderlig

  irstas

  lidit straff

  kärsinyt rangaistuksen

  loford

  kiitokset

  lomhördhet

  huonokuuloinen

  lungsot

  keuhkotauti

  låghalt

  lynkkä, ontuva

  låret

  reisi

  löpa på skid

  hiihtää

  lösa karlen

  0rtolaismies

  Malmby

  Malmi, Helsinki

  mask (colic)

  ähky

  matt

  voipunut

  modig

  rohkea

  mundering

  sotapuku

  Nyslott

  Savonlinna

  näpster

  nuhteet

  oansanlig (oansenlig?)

  vähäpätöinen

  obotelig (obotlig)

  parantumaton

  odugelig, oduglig

  kelpaamaton

  ofärdig

  vaivainen

  oförmögen

  kykenemätön

  orklös

  voimaton

  oskigkelig

  taitamaton, kömpelö

  plåged (plågan)

  vaiva

  pålare

  paaluttaja?

  qv (qvarter)

  kortteli (pituusmitta)

  recommendation till underhåll

  suositettu eläkettä

  recreut

  rekryytti, sotamiesehdokas

  rosfagtig svulnad

  ajettuma

  rustmästare

  varusmestari

  rymd

  karannut

  sabats brått

  sapattirauhan rikkominen

  siuk (sjuk)

  sairas

  skants (skans)

  linnoitus

  skåspännen

  kengänsolki

  slagsmål

  tappelus

  spö

  raippa

  straff

  rangaistus

  styfwe

  jäykkä

  styng

  pistos

  svagsynt

  huononäköinen

  Sveaborg

  Suomenlinna

  svindel

  huimaus

  svordom

  kiroilu

  svullnad

  ajettuma

  sömmen

  kengittäjä

  tapperhet

  urhoollisuus

  Tavastehus

  Hämeenlinna

  timmerman

  salvosmies

  Tingsrätt

  käräjäoikeus

  torrvärk

  luuvalo

  trög at fatta

  hidasälyinen

  Ulrikasborg

  Ullanlinna, Helsinki

  vacant

  tyhjä (pesti täyttämättä)

  vanartig

  pahatapainen

  vargierings karlen

  varamies

  vargieringsmanskapet

  varamiehet

  venoris siukdom

  sukupuolitauti

  volonteur

  vapaaehtoinen

  warg., wargierings karl

  varamies

  warfwet (varv)

  veistämö