Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Ruotusotilaat

Oravaisten historiallisen yhdistyksen sotilaita Pohjanmaan Rykmentin sotilasasussa Koljonvirran rannalla vuoden 2007 taistelunäytöksessä.

Likimain samalla paikalla Runebergin Sven Dufva esti yksin venäläisten hyökkäyksen Koljonvirran yli johtavalla sillalla.

"Te silta purkakaa, jos voitte, muuten viimeiseen verehen taistelkaa!"

 Katso lisää kuvia Koljonvirran taistelusta

m19282_pohjr_koljonvirralla.jpg

Jo Ruotsin vallan aikana armeijalla oli tarve pitää kirjaa sotilaistaan. Armeijan vahvuus ja sotilaiden taistelukelpoisuus tarkistettiin erilaisissa katselmuksista, joista syntyivät ns. sotilasrullat. Noin neljän vuoden välein järjestettiin koko Rykmentin pääkatselmus (General Munstering) ja vuosittain pidettiin tarkastuskatselmuksia (Besiktings Munstering). Lisäksi järjestettiin päästökatselmuksia (Cassations Munstering) ja rekrytointitilaisuuksia (Rekryterings Rulla), joissa erotettiin sotaan kelpaamattomat sotilaat ja tarkastettiin uudet rekryytit. Lisäksi pidettiin kirjaa esim. rangaistuksista, linnoitustyökomennuksista ja osallistumisesta sotatapahtumiin. Myös varamiehistä pidettiin kirjaa, joskin satunnaisemmin.

Tämä yhteenveto sisältää tietoja Kala- ja Pyhäjokilaaksojen ruotusotilaista ja varamiehistä Ruotsin vallan ajalta vuosilta 1733-1809, eli ajalta joilloin ruotujakolaitos oli käytössä Pohjanmaalla. Tarkastelussa ovat mukana Pohjanmaan Rykmentin Lohtajan (myöh. 2. Majurin) komppanian ruodut 128-150 Kalajoen pitäjän eteläosasta sekä Pyhäjoen komppanian ruodut 1-58 Kalajoen pitäjästä ja ruodut 59-119 Pyhäjoen pitäjästä. Tiedot on koottu mikrofilmatuista Sotilasrullista ja ryhmitelty tämän jälkeen ruoduittain ja aakkosittain. Ruoduttaisesta luettelosta on mahdollista selvittää kunkin ruotusotilaan sotilasura. Luettelossa on mukana sotilaan ikä, syntymäpaikka, palvelusvuodet sekä muita erityismerkintöjä, joskus niistä selviää myös miehen siviilinimi. Alkuperäisistä sotilasrullista voi näiden tietojen lisäksi löytää esimerkiksi tietoja sotilaan pituudesta.

Jokaisen tiedon kohdalla on viitattu erityisen koodin avulla alkuperäiseen sotilasrullaan, josta tieto on poimittu. "Sotilasrullien koodit" -luettelossa on sotilasrullista tarkemmat tiedot mukaanlukien asianomaisten mikrofilmirullien numerot. Näin tiedot on mahdollista tarkistaa arkistossa alkuperäislähteistä. Luettelossa on pyritty esittämään kaikki sotilasrullilta löytyvät tiedot, mistä aiheutuu jonkin verran toistoa.

Huom. Tiedot on aina syytä tarkistaa alkuperäisistä sotilasrullista, sillä kopiointivaiheessa on voinut tulla tulkinta- ja kirjoitusvirheitä. On myös huomattava, että sanojen kirjoitusasussa on horjuvuutta, joten esimerkiksi samasta nimestä voi esiintyä eri muotoja. Sotilaiden iät ja palvelusajat saattavat myöskin vaihdella eri lähteissä, parhaimmillaankin tarkkuus voi olla +/- 1 vuosi, joten niitä voidaan käyttää vain viittellisinä. Tulkinnalliset tai epävarmat tiedot on merkitty kursiivilla.

 

m19316_piilukkokiv_syv_www.gif

Piilukkokirvääri laukaisuvalmiina:

iskurin leukojen väliin puristettu piikiven pala iskee pystypellistä kipinän, joka sytyttää sankkiruudin