Ruotusotilaat

Oravaisten historiallisen yhdistyksen sotilaita Pohjanmaan Rykmentin sotilasasussa Koljonvirran rannalla vuoden 2007 taistelunäytöksessä.

Likimain samalla paikalla Runebergin Sven Dufva esti yksin venäläisten hyökkäyksen Koljonvirran yli johtavalla sillalla.

"Te silta purkakaa, jos voitte, muuten viimeiseen verehen taistelkaa!"

w19053.jpg

Armeijalla on aina ollut tarve pitää kirjaa sotilaistaan, näin myös Ruotsin vallan aikana. Armeijan vahvuus ja sotilaiden taistelukelpoisuus tarkistettiin erilaisissa katselmuksista, joista syntyivät ns. sotilasrullat. Noin neljän vuoden välein järjestettiin koko Rykmentin pääkatselmus (General Munstering) ja vuosittain pidettiin tarkastuskatselmuksia (Besiktings Munstering). Lisäksi järjestettiin päästökatselmuksia (Cassations Munstering) ja rekrytointitilaisuuksia (Rekryterings Rulla), joissa erotettiin sotaan kelpaamattomat sotilaat ja tarkastettiin uudet rekryytit. Lisäksi pidettiin kirjaa esim. rangaistuksista, linnoitustyökomennuksista ja osallistumisesta sotatapahtumiin. Myös varamiehistä pidettiin kirjaa, joskin satunnaisemmin.

Tämä yhteenveto sisältää tietoja Kala- ja Pyhäjokilaaksojen ruotusotilaista ja varamiehistä Ruotsin vallan ajalta vuosilta 1733-1809, eli ajalta joilloin ruotujakolaitos oli käytössä Pohjanmaalla. Tarkastelussa ovat mukana Pohjanmaan Rykmentin Lohtajan (myöh. 2. Majurin) komppanian ruodut 128-150 Kalajoen pitäjän eteläosasta sekä Pyhäjoen komppanian ruodut 1-58 Kalajoen pitäjästä ja ruodut 59-119 Pyhäjoen pitäjästä. Tiedot on alunperin koottu mikrofilmatuista sotilasrullista ja ryhmitelty tämän jälkeen ruoduittain ja aakkosittain. Tämän jälkeen sotilaiden perheitiedot ja "siviiliura" on selvitetty kirkonkirjoista ja muista vastaavista lähteistä. Näin syntyi vuonna 2015 kirja "Ruotusotilaat Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa 1733-1809". Nyt kirjan tiedot löytyvät tästä nettiversiona. 

Alkuperäiset sotilastiedot löytyvät sivulta "Sotilaat ruoduittain" mukaan lukien viittaukset alkuperäiseen sotilasrullaan, mistä tieto on poimittu. "Sotilasrullien koodit" -luettelossa on sotilasrullista tarkemmat tiedot mukaanlukien asianomaisten mikrofilmirullien numerot. Näin tiedot on mahdollista tarkistaa arkistossa alkuperäislähteistä. Luettelossa on pyritty esittämään kaikki sotilasrullilta löytyvät tiedot, mistä aiheutuu jonkin verran toistoa.

Huom. Tiedot on aina syytä tarkistaa alkuperäisistä sotilasrullista ja muista lähteistä, sillä virheet ovat aina mahdollisia. On myös huomattava, että sanojen kirjoitusasussa on horjuvuutta, joten esimerkiksi samasta nimestä voi esiintyä eri muotoja. Sotilaiden iät ja palvelusajat saattavat myöskin vaihdella eri lähteissä, parhaimmillaankin tarkkuus voi olla +/- 1 vuosi, joten niitä voidaan käyttää vain viittellisinä. Tulkinnalliset tai epävarmat tiedot on merkitty kursiivilla.

 

m19316_piilukkokiv_syv_www.gif

Piilukkokirvääri laukaisuvalmiina:

iskurin leukojen väliin puristettu piikiven pala iskee pystypellistä kipinän, joka sytyttää sankkiruudin